Hệ thống trường tư

Hiện tại có hơn 300 trường tư chuyên đào tạo các ngành thương mại, công nghệ thông tin, nghệ thuật và ngôn ngữ. Bằng cấp của các trường tư này rất đa dạng, từ chứng chỉ , bằng cao đẳng, bẳng cử nhân đại học đến bằng cao học. Các trường này liên kết với các trường đại học nổi tiếng trên thế giới ở Mỹ, Anh, Úc …. để tổ chức các khoá học cấp chứng chỉ và văn bằng quốc tế với mức học phí thấp và môi trường học đầy đủ tiện nghi và thoải mái.

Khi lựa chọn trường tư, nên hỏi ý kiến tư vấn của chị Việt Phương và lưu ý những vấn đề sau:

+ Các khoá học trường tổ chức
+ Uy tín và kinh nghiệm giảng dạy
+ Giá trị văn bằng của trường
+ Các dịch vụ cho sinh viên quốc tế

Để bảo vệ quyền lợi cho các sinh viên quốc tế, Chính phủ đã ban hành Chương trình bảo vệ sinh viên, có hiệu lực từ ngày 1/12/2004. Theo quy định của Chương trình này chỉ có các tổ chức giáo dục tư nhân nào áp dụng Chương trình bảo vệ sinh viên do Hiệp hội tiêu dùng Singapore chứng nhận (hoặc áp dụng Chính sách tài khoản học phí sinh viên hoặc áp dụng Chương trình bảo hiểm học phí sinh viên do Hiệp hội tiêu dùng Singapore chứng nhận) mới được phép tuyển học sinh quốc tế.

Cho đến nay có khoảng 102 tổ chức giáo dục tư nhân ở đăng ký tham gia Chương trình bảo vệ sinh viên. Chương trình này bảo vệ quyền lợi cho sinh viên quốc tế đối với số tiền học phí đã thanh toán trong trường hợp tổ chức giáo dục tư nhân không thể tiếp tục duy trì kinh doanh do phá sản và/hoặc do bị đình chỉ hoạt động. Chương trình này còn bảo vệ sinh viên quốc tế trong trường hợp tổ chức giáo dục tư nhân không có khả năng trả tiền bồi thường hoặc hoàn trả học phí cho sinh viên theo quyết định của Toà án . Chính sách này đã tạo niềm tin vững chắc cho các sinh viên quốc tế trong quá trình học tập tại . Đây là một phần của Mô hình giáo dục hoàn hảo với 3 thành tố quan trọng như sự hoàn hảo về đào tạo, sự hoàn hảo về tổ chức, các biện phảp hữu hiệu để bảo vệ sinh viên và quyền lợi của sinh viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *