Dịch vụ cho phụ huynh

Các dịch vụ đặc biệt dành cho các phụ huynh và học sinh mà chỉ Công ty mới có:

+ Đón phụ huynh và học sinh tại sân bay;
+ Dẫn phụ huynh và học sinh đi tham quan trường học;
+ Tổ chức cho phụ huynh và học sinh đi tham quan và mua sắm tại ;
+ Giúp thu xếp nơi ở hoặc đặt khách sạn cho phụ huynh học sinh trong thời gian thăm con đang hnọc tập tại ;

Giúp thu xếp các dịch vụ khám và chữa bệnh cho phụ huynh và gia đình học sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *