Cấp tiểu học

Chương trình học ở giai đoạn cơ sở áp dụng chung cho tất cả các học sinh. Mục đích của chưuờng trình tiều học là cung cấp một nền tảng vững chắc về Anh ngữ, ngôn ngữ mẹ đẻ (tiếng Hoa/Malay/Tamil) và toán. Ngoài ra, trong chương trình còn có các môn học khác như: âm nhạc, nghệ thuật và thủ công, đạo đức công dân, giáo dục sức khỏe, nghiên cứu xã hội và rèn luyện thân thể. Môn khoa học tự nhiên được đưa vào chương trình từ Tiểu học 3.

Học sinh được khuyến khích tham gia vào các chương trình ngoại khoá. Để phát huy tối đa tiềm năng cuă học sinh, các em được xếp vào lớp theo khả năng của mình trước khi bước vào giai đoạn định hướng. Cuối Tiểu học 6 các em phải thi đỗ kỳ thi Tốt nghiệp Tiểu học – PSLE (Primary School Leaving Examination).
Chương trình giảng dậy cấp Tiểu học của đã được sử dụng làm mô hình giảng dạy ở các nước khác trên thế giới, đặc biệt là phương pháp giảng dạy môn toán. Các trường tiểu học của nhận học sinh nước ngoài vào học với điều kiện các em phải thi đỗ kỳ thi tuyển sinh đầu vào và với điều kiện trường còn chỗ trống. Điều kiện về tuổi của học sinh nước ngoài xin xem trong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *