Cấp phổ thông cơ sở

Thời gian học PTCS là từ 4 đến 5 năm, tuỳ vào hệ Đặc biệt, hệ Nhanh hay hệ Bình thường. Các em thuộc hệ Đặc biệt và Nhanh học trong vòng 4 năm và học xong 4 năm thì thi lấy chứng chỉ GCE ‘O’ (Singapore-Cambridge Certificate of Education ‘Ordinary’). Học sinh thuộc hệ Bình thường học 5 năm và có thể chọn chương trình văn hoá hoặc chương trình kỹ thuật. Cả hai chương trình này đều chuẩn bị cho các em thi lấy chứng chỉ GCE ‘N’ (Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Normal’) sau 4 năm học và sau khi kết thúc chương trình này học sinh học thêm 1 năm nữa để thi lấy chứng chỉ GCE ‘O’.

Các môn học ở PTCS bao gồm: Anh ngữ, ngôn ngữ mẹ đẻ, toán, khoa học và nhân văn. Bước sang năm thứ 3 các em được quyền chọn một số môn tuỳ vào từng phân ban như nghệ thuật, khoa học, thương mại hay chuyên ngành kỹ thuật.

Chương trình học PTCS (tức chứng chỉ GCE ‘O’) của được thế giới công nhận vì nó phát triển cho học sinh lối tư duy sâu và các kỹ năng mang tính trí tuệ. Học sinh nước ngoài được nhận vào các trường PTCS của tuỳ thuộc vào kết quả thi đầu vào và số lượng chỗ trống của từng trường.

Các bậc phụ huynh học sinh Việt Nam thường cho con sang Singapore học PTCS khi các em đang ở độ tuổi 14, 15 hoặc 16. Đối với các em 14 hoặc 15 tuổi thì thường được nhận vào PTCS 2 còn các em 16 tuổi thì phải thi vào PTCS 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *