Cấp trung học phổ thông

Trường trung học và trường đào tạo tập trung chuẩn bị cho học sinh kiến thức đại cương để bước vào bậc đại học. Chương trình học bao gồm hai môn bắt buộc là Anh ngữ nâng cào và ngôn ngữ mẹ đẻ và tối đa 4 môn học nữa thuộc chương trình GCE ‘A’, các em có thể chọn từ các phân ban nghệ thuật, khoa học hoặc thương mại. Cuối cấp TH các em sẽ thi lấy chứng chỉ GCE ‘A’.

Chương trình phân ban nghệ thuật bao gồm các môn: văn học Anh, âm nhạc, kinh tế học, lịch sử, địa lý, nghệ thuật và thiết kế và toán. Còn các em theo phân ban khoa học tự nhiên có thể chọn trong số các môn sau: lý, sinh vật, hoá, toán, toán nâng cao, kinh tế học và máy tính. Môn quản trị kinh doanh và nguyên tắc kế toán chỉ được giảng dạy tại các trường đào tạo tập trung. Các môn không kiểm tra là giáo dục công dân và thể dục.

Học sinh nước ngoài được các trường trung học và dự bị đại học nhận vào học nếu trúng tuyển kỳ thi đầu vào và nếu trường còn chỗ trống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *