Day: December 8, 2011

Khóa học ôn thi (vào các trường Chính phủ)

Xin mời các bạn học sinh muốn tham dự khoá học ôn thi vào trường Chính phủ của Singapore nhanh chóng nộp hồ sơ cùng với các giấy tờ hỗ trợ càng sớm càng tốt để không bị mất buổi học nào. Học kỳ một của khoá học bắt đầu vào ngày 03/01/2012 và kết […]